news-ex

31/01/60 เด็กๆ เรียนรู้เรื่องการเลี้ยงม้าแคระ แกะ กระต่าย ห่าน การดูแลสุขภาพ การรักษา ปฐมพยาบาลเบื้องต้น
Oon Academy ร่วมกับ Onsoft จัดกิจกรรม นาดี ตามวิถีล้านนา โดยลงแขกปลูกข้าวที่ทุ่งนากาแฟ โดยมีผู้ปกครองของเด็กๆ ร่วมด้วยช่วยกัน พร้อมรับประทานอาหารกลางวันร่วมกันอีกด้วย
น้องๆ ออนอะคาเดมี่ เข้าร่วมกิจกรรม เก็บเกี่ยวประสบการณ์ ผ่านต้นข้าว นำโดยผู้บริหารดัชฟาร์ม และทุ่งนากาแฟ ร่วมด้วยช่วยกันออกแรงเกี่ยวข้าว หอมไอดินเคล้ากลิ่นรวงข้าว
8/12/59 น้องๆ จาก Oon Academy ทำกิจกรรม เด็กเลี้ยงแกะที่ดัชฟาร์ม โดยเด็กๆ ได้เรียนรู้วิธีการเลี้ยงแกะ อาบน้ำแกะ ดูแลรักษาแกะ ตัดจนแกะ น้องๆได้ความรู้และความสนุกสนานมากมาย
5/12/59 ได้เรียนรู้วิธีการเลี้ยงม้าแคระ ศึกษาข้อมูลหาความรู้เกี่ยวกับม้าแคระเชทแลนด์ ความเป็นอยู่ การดำรงชีวิต การรักษา และได้ทำกิจกรรมกูรู โดยการนำเสนอม้าแคระให้ได้มากที่สุด
เช้าวันเสาร์แสนสดใส เด็กเล็กเด็กน้อยจาก Oon Academy ได้ทำกิจกรรมปลูกต้นไม้เพื่อลดโลกร้อนในโครงการ " Oon IT ทำดีเพื่อแผ่นดิน " ร่วมกับคณะผู้บริหาร Oon IT Valley โดยการปลูกต้นไม้นานาชนิด ทั้งไม้ยืนต้นและไม้ล้มลุก
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์